Religijny

2019 Dwóch papieży

Wpadnięcie w 2012 roku przyszłego papieża Franciszka z ówczesnym papieżem Benedyktem XVI jest okazją do negocjacje pomiędzy dwoma głęboko pewnymi osobami, o zupełnie różnym rozwiązaniu do grupy.